CONVEXO d.o.o. - Tvrtka za graditeljstvo i usluge

convexo@convexo.hr, tel: + 385 47 868 003, mob: +385 98 1725 250

13.07.2012. - Izglasan Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Donošenjem predloženog Zakona omogućit će se brža i lakša legalizacija većeg broja nezakonito izgrađenih zgrada, istaknula je zamjenica ministra. Nacrt konačnog prijedloga zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama izradilo je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

Nacrt konačnog prijedloga zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (pdf)

Razlika u uređenju navedenih i drugih pitanja između važećeg Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i predloženog novog Zakona u bitnome se sastoji u slijedećem:

– primjena Zakona se proširuje na sve zgrade na kojima su izvedeni najmanje grubi

konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i

stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže, a koje su

evidentirane do 21. lipnja 2011.,

– uređuje se pitanje dovršenja zgrada koje su ozakonjene kao nedovršene,

– primjena Zakona se proširuje na druge građevine koje neposredno služe za uporabu

nezakonito izgrađene zgrade, odnosno postojeće zgrade ili odvijanje tehnološkog procesa u

zgradi,

– primjena Zakona se proširuje na zgrade izgrađene na svim površinama izvan građevinskog područja u zaštićenom obalnom području mora, na svim kategorijama poljoprivrednog zemljišta u gospodarskim i zaštitnim šumama te šumama s posebnom namjenom, te pod određenim uvjetima na zgrade izgrađene unutar arheološkog nalazišta ili zone, kulturno-povijesne cjeline upisane u Listu svjetske baštine i na zgrade koje su registrirane kao pojedinačno kulturno dobro te na zgrade na vodnom dobru,

– pojednostavljuje, skraćuje i podrobnije se uređuje postupak donošenja rješenja oizvedenom stanju,

– produžuje se rok za podnošenje zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju do30. lipnja 2013.,

–plaćanje troškova ozakonjenja zgrade za investitora se uređuje na način da svi troškovi ne moraju biti podmireni prije donošenja rješenja o izvedenom stanju,

– smanjuje se broj kriterija za obračuna iznosa naknade, smanjuje se iznos naknade te se pojednostavljuje postupak izračuna naknade,

– briše se zbrana otuđenja nezakonito izgrađene zgrade i zemljišta na kojemu je izgrađena takva zgrada te se uređuje konvalidacija ugovora i akata donijetih protivno toj zabrani.Convexo d.o.o. za graditeljstvo i usluge

Ulica kralja tomislava 10A, Karlovac (3.kat)

Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR6923600001102272111

Tvrtka upisana na trgovačkom sudu u Karlovcu, MBS 080795070

Temeljni kapital: 20 000kn, uplaćen u cjelosti 

Tvrtka upisana na trgovačkom sudu u Karlovcu