CONVEXO d.o.o. - Tvrtka za graditeljstvo i usluge

convexo@convexo.hr, tel: + 385 47 868 003, mob: +385 98 1725 250

27.07.2012. - Novi Zakon stupa na snagu

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske predsjednik Republike Hrvatske  Ivo Josipović donosi ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA
 Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama objavljen je u Narodnim novinama broj 86 od 27. srpnja 2012. godine i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Jedna od glavnih promjena koju donosi ovaj Zakon je izmijenjeni izračun, a s time i iznos naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (tzv. kazna) koja se mora platiti kao uvjet donošenja rješenja o izvedenom stanju. također ukida se odredba da se moraju komunalni i vodni doprinosi platiti prije okončanja legalizacije.

 Podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade dužni su prije donošenja rješenja o izvedenom stanju platiti naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru , odnosno prvi obrok naknade u slučaju obročne otplate iste.

 Podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade naknadu plaćaju razmjerno veličini njihova posebnog dijela zgrade, odnosno funkcionalne jedinice koju koriste.

Naknada se utvrđuje rješenjem o naknadi koje po službenoj dužnosti donosi upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove komunalnog gospodarstva na čijem se području nalazi zgrada za koju se donosi rješenje o izvedenom stanju.

Nadležno upravno tijelo dužno je upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave dostaviti podatke potrebne za obračun iznosa naknade nakon što utvrdi da su ispunjeni svi drugi uvjeti propisani za donošenje rješenja o izvedenom stanju.

Visinu i način obračuna iznosa naknade te detaljnije uvjete plaćanja naknade propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom. Visina naknade propisuje se ovisno o veličini, lokaciji (položaju u prostoru) i namjeni zgrade te načinu plaćanja naknade i drugim kriterijima.Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.Convexo d.o.o. za graditeljstvo i usluge

Ulica kralja tomislava 10A, Karlovac (3.kat)

Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR6923600001102272111

Tvrtka upisana na trgovačkom sudu u Karlovcu, MBS 080795070

Temeljni kapital: 20 000kn, uplaćen u cjelosti 

Tvrtka upisana na trgovačkom sudu u Karlovcu