CONVEXO d.o.o. - Tvrtka za graditeljstvo i usluge

convexo@convexo.hr, tel: + 385 47 868 003, mob: +385 98 1725 250

 Tehnički pregled

Dokumentaciju za tehnički pregled čine:

  • obvezna gradilišna dokumentacija,
  • situacijski nacrt,
  • dokazi o postignutoj kvaliteti radova,
  • izvješće revidenta i
  • završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine.

Izdaje se trajno kad nisu uočeni nedostaci ili privremeno dok se ne uklone nedostaci otkriveni tehničkim pregledom. Odbija se ako građevina ne posjeduje građevnu ili lokacijsku dozvolu ili ako nedostaci nisu otklonjeni u ostavljenom roku ili je u tijeku postupak građevne inspekcije.


Izgrađena građevina smije se početi koristiti, tj. staviti u pogon nakon što tijelo graditeljstva izda dozvolu za njezinu uporabu. Uporabna dozvola izdaje se nakon obavljanja tehničkog pregleda od strane državnog tijela koje je koje je izdalo građevnu dozvolu.

O tehničkom pregledu

Po završetku građenja, investitor je dužan zatražiti tehnički pregled građevine. Gradski ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, osniva povjerenstvo koje obavlja tehnički pregled i na temelju mišljenja pojedinih stručnjaka, a nakon pregleda odobrene tehničke dokumentacije i izvedenog stanja , sastavlja zapisnik. Tehnički pregled obiteljske kuće obavlja državni službenik.
U slučaju da je građevina izvedena po odobrenoj dokumentaciji, tj. građevinskoj dozvoli, i ako je povjerenstvo koje je obavilo tehnički pregled građevine dalo mišljenje da se ista može koristiti, Gradski ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i promet izdaje uporabnu dozvolu u roku od 30 dana od obavljenog tehničkog pregleda.

 Convexo d.o.o. za graditeljstvo i usluge

Ulica kralja tomislava 10A, Karlovac (3.kat)

Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR6923600001102272111

Tvrtka upisana na trgovačkom sudu u Karlovcu, MBS 080795070

Temeljni kapital: 20 000kn, uplaćen u cjelosti 

Tvrtka upisana na trgovačkom sudu u Karlovcu