CONVEXO d.o.o. - Tvrtka za graditeljstvo i usluge

convexo@convexo.hr, tel: + 385 47 868 003, mob: +385 98 1725 250

Izrada elaborata etažiranja

Po prikupljenoj dokumentaciji pristupa se izradi elaborata etažiranja. Pristupa se mjernju objekta nakon čega slijedi izrada elaborata etažiranja.
Elaborat etažiranja sadrži:

  • prikaz vrste objekta
  • veličinu prostora
  • prikaz vlasništva posebnog dijela i zajedničkih dijelova zgrade
  • prijedlog diobe posebnih i zajedničkih dijelova zgrade
  • prikaz diobe građevinskog zemljišta
  • grafički prikaz pojedinih posebnih dijelova sa vlasništvom pojedinih posebnih dijelova
  • prijedlog upisa u zemljišne knjige.

 

Elaborat etažiranja sa kompletnom dokumentacijom se predaje u nadležni područni ured ili gradski ured na potvrdu elaborata. Nadležno tijelo potvrđuje elaborat i izdaje potvrdu o posebnim cjelinama i „zeleni žig“.

 

 Convexo d.o.o. za graditeljstvo i usluge

Ulica kralja tomislava 10A, Karlovac (3.kat)

Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR6923600001102272111

Tvrtka upisana na trgovačkom sudu u Karlovcu, MBS 080795070

Temeljni kapital: 20 000kn, uplaćen u cjelosti 

Tvrtka upisana na trgovačkom sudu u Karlovcu